Kapel van Amelgem

Misviering ter gelegenheid van het Feest van Maria Geboorte

In september vieren we ieder jaar het feest van Maria Geboorte ter ere van de geboorte Moeder Gods in de Kapel van Amelgem.

Zondag 10 september 2023, 14h30

een kaarsje branden

Tijdens het weekeinde trachten we zoveel mogelijk de kapel open te stellen.

Velen komen gaarne een kaarsje branden voor een bijzondere persoon of gelegenheid. We hebben ook noveenkaarsen, die branden negen dagen.

U kan ze ter plaatse laten branden, maar ze kan ze ook mee naar huis. 

MOEDER MARIA,


in deze kapel van Onze Lieve Vrouw geboorte
op de uithoek van de parochies van Meise en van Wemmel
willen wij u komen groeten en u al onze bekommernissen,
gebeden, wensen en verwachtingen toevertrouwen.

Laat dit voor ieder van ons een plaats worden van stille rust
zodat we blijven stilstaan bij meer diepgang in ons leven.
Wij willen zoveel doen en hollen zo vaak van hier naar daar
en wij vergeten hoeveel liefdevolle kracht jij hier uitstraalt

Als moeder stond u steeds heel dicht bij het nieuwe leven
van uw eengeboren Zoon Jezus Christus, onze Redder.
Gij weet dus beter dan wie ook wat leven geven
en nieuw leven mogen ontvangen betekent…

Daarom vertrouwen wij u hier elk pasgeboren leven toe
van voor de geboorte tot bij het volwassen worden.
Want Gij draagt elke dag elk van onze zorgen met u mee.
Laat ons steeds opnieuw in u geborgen zijn en blijven.


WEES GEGROET MARIA