Kapel van Amelgem

ONZE OPDRACHTHet is meer dan 50 jaar geleden dat er nog eens iets grondigs werd gerestaureerd aan de Kapel. Wel opmerkelijk, een gebouw dat meer dan 50 jaar zonder meer toch in redelijke staat blijft.


Tot nu.


De Kerkfabriek heeft in 2020 een inspectie laten uitvoeren door Monumentenwacht en daaruit blijkt dat we toch op een aantal punten de Kapel moeten herstellen.

Gebreken die niet heel zichtbaar waren...


STAP 1 : ONTMANTELING KLOKKENTOREN


De topgevel van de kapel is voorzien van een authentiek klokkentorentje dat onderdak biedt aan een bronzen klok in 1607 gegoten door Jan Vanden Gheyn, van de vermaarde klokkengietersfamilie die toen net 100 jaar actief was onder eigen naam. Het bedrijf was 475 jaar actief en sloot uiteindelijk in 1981. Deze familie kende vele realisaties, waaronder de beiaard van de Sint-Goedele Kathedraal van Brussel (1767) en 'Salvatore', een klopper van liefst 8.800 kilo in de Sint Romboutskathedraal van Mechelen (1844).


Het klokkentorentje van de kapel was in zeer slechte staat. Van de vier ranke pilaren waren er twee volledig gebarsten en het dak van het torentje was gevaarlijk beginnen hellen. We hebben het torentje moeten ontmantelen om instortingsgevaar te vermijden.

STAP 2 : HEROPBOUW KLOKKENTOREN


Om het klokkentorentje opnieuw te plaatsen werd naast een uitvoerige reeks foto's ook een 3D model opgesteld zodat de heropbouw met aandacht voor detail terug kan gebeuren.


Hier is vakmanschap nodig! Niet alleen gaan we de prachtige bronzen klok opnieuw plaatsen, zij moet ook van in de kapel kunnen geluid worden zodat de kristalheldere do-klank opnieuw in Amelgem kan weerklinken als weleer.


Tegelijkertijd wensen we de twee siervazen op de topgevel te restaureren.

De Kerkfabriek selecteerde kunstenaar en steenbewerker Mark Verhoeven voor de reconstructie van het stenen torentje in dezelfde witsteen als de kapel.

4 FEBRUARI 2022 : AVANT-PREMIERE TE AMELGEM.

André

Het eerste stuk.


De "eerste steenlegging" blijkt er eentje in eikenhout! De balk waaraan de klok hangt is zo verweerd dat we deze moeten vernieuwen. De nieuwe balk heet André en is weer goed voor 400 jaar, hopen we dan!


Vertel het voort aan de achterkleinkinderen.

ALS WE DE NODIGE CENTEN VINDEN...

STAP 3 : HERSTELLINGEN DAK


Het dak van de kapel werd ongeveer 100 jaar geleden grondig gerenoveerd danzij de acties van enkele bezorgden met oog voor erfgoed. 

100 jaar later zijn enkele structurele herstellingen nodig, vervanging van spanten en planken, ietwat werk aan verzakte leien, genormeerde ladderhaken en veiligheid onder het dak.


STAP 4 : GLASRAMEN


De glas-in-lood ramen van weleer ... wat spreken ze tot de verbeelding. Ook hier zijn een paar ingrepen nodig om verval te voorkomen. Verstevigingen zijn nodig want sommige delen beginnen los te komen.


STAP 5 : BINNEN INRICHTING


Binnen in de kapel gaan we ook de nodige werken ondernemen. Het houtwerk, schilderwerk, de antieke vloer ... alles verdient enkele deskundige handen en een zorgzame wederverfaaiing.