Kapel van Amelgem

verborgen parel.Uw steun is nodig.De "Onze-Lieve-Vrouw Geboorte" kapel van Amelgem is aan enkele herstellingen toe en heeft de steun van de gemeenschap nodig. 


Bent u een wandelaar met oog voor monument en natuurschoon? Of stopt u graag eens in een beschermde plek waar rust en meditatie aan de orde zijn sinds meer dan 1.000 jaar?


Brandt u ook graag eens een kaarsje voor iemand?

Allemaal zaken die in de ruime kapel van Amelgem kunnen.


Alleen ... ons monumentje heeft nood aan fondsen om herstellingen te kunnen uitvoeren en om de kapel in haar glorie te herstellen. Meer details over de restauratie. Alvast bedankt voor uw steun!

De Kerkfabriek van Sint Stephanus

zowel de leden van de Kerkfabriek als

de initiatiefnemers van de restauratie

en de website doen dit belangeloos

en op vrijwillige basis.