Kapel van Amelgem

Fase 1 is succesvol beëindigd

De eerste fase van de restauratie ging over de reconstructie van de inderhaast afgebroken klokkentoren, die na 400 jaar en meerdere herstellingen niet meer te redden viel. De kerkfabriek ging met geduld en moed de uitdaging aan om Amelgem's klokkentorentje weer in al haar glorie te herstellen. Hieronder volgt het relaas met toelichting van een aantal scharniermomenten.

5 MEI ANNO DOMINI 2024, FEEST  TE  AMELGEM


Dit voorjaar waren de zonnige dagen schaars, maar op zondag 5 mei 2024 hadden we geluk om aan de Kapel van Amelgem het gerestaureerde klokkentorentje in te wijden. Heel wat sympathisanten waren aanwezig.

Omstreeks 14.30u werden de mensen verwelkomd door de voorzitter van de Kerkfabriek. Vervolgens heeft Dirk De Brandt-Mycke, coördinator, een overzicht gegeven van de voorbije werken en wat er nog allemaal te doen staat. Maar eveneens onze dank verwoord aan de vele weldoeners die financiële of andere steun verleend hebben.  Drie muzikanten, Wannes, leerling muziekacademie van Meise, Julie (saxofoon) en Karin (piano) leerling en leerkracht, waren aanwezig en hebben ons verblijd met muziek na de uiteenzetting van Dirk.  Priester Frans Stoffelen heeft daarna het klokkentorentje ingewijd en een mooie tekst voorgedragen. Er klonken mooie geluiden bij het aanslaan van het klokje door Veerle. Na nog een vleugje muziek werden de aanwezigen uitgenodigd om een glas te heffen op deze heugelijke dag.

Hoe zijn we hier geraakt?

ONZE OPDRACHTHet was meer dan 50 jaar geleden dat er nog eens iets grondigs werd gerestaureerd aan de Kapel. Wel opmerkelijk, een gebouw dat meer dan 50 jaar zonder meer toch in redelijke staat blijft.


De Kerkfabriek heeft in 2020 een inspectie laten uitvoeren door Monumentenwacht en daaruit blijkt dat we toch op een aantal punten de Kapel moeten herstellen.

Gebreken die niet heel zichtbaar waren...


Voorbereiding : ontmanteling klokkentoren


De topgevel van de kapel was voorzien van een authentiek klokkentorentje dat onderdak bood aan een bronzen klok uit 1607, gegoten door Jan Vanden Gheyn, van de vermaarde klokkengietersfamilie die toen net 100 jaar actief was onder eigen naam. Het bedrijf zou tot 475 jaar(!) actief blijven en sloot uiteindelijk in 1981. Zij realiseerde talloze klokkenprojecten, waaronder de beiaard van de Sint-Goedele Kathedraal van Brussel (1767) en 'Salvatore', een klopper van liefst 8.800 kilo in de Sint Romboutskathedraal van Mechelen (1844).


Het klokkentorentje van de kapel was in jammerlijk slechte staat. Van de vier ranke pilaren waren er twee volledig gebarsten en het dak van het torentje was gevaarlijk beginnen hellen. We hebben het torentje moeten ontmantelen om instortingsgevaar te vermijden. De foto's hieronder spreken voor zich.

De tekentafel.

Om het klokkentorentje te kunnen reconstrueren werd naast een uitvoerige reeks foto's ook een 3D model opgesteld zodat de heropbouw met aandacht voor detail terug kan gebeuren.


Hier is vakmanschap nodig! Niet alleen gaan we de prachtige bronzen klok opnieuw plaatsen, zij moet ook van in de kapel kunnen geluid worden zodat de kristalheldere do-klank opnieuw in Amelgem kan weerklinken als weleer.


Tegelijkertijd wensen we de twee siervazen op de topgevel te restaureren.

De Kerkfabriek selecteerde kunstenaar en steenbewerker Mark Verhoeven voor de reconstructie van het stenen torentje in dezelfde witsteen als de kapel.

26 DECEMBER 2020

4 FEBRUARI 2022 : AVANT-PREMIERE TE AMELGEM. ANDRE.

André

Het eerste stuk.


De "eerste steenlegging" blijkt er eentje in eikenhout! De balk waaraan de klok hangt was zo verweerd dat we deze moeten vernieuwen. De nieuwe balk heet André en is weer goed voor 400 jaar, hopen we dan!


Vertel het voort aan de achterkleinkinderen.

November 2022 te Londerzeel.

Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel


Jan Vanden Gheynklok vindt steun bij balk André!

De leerkrachten van het GTIL zetten hun schouders onder het restauratieproject.


Dankzij de overtuigingskracht van de ene en het vakmanschap van de andere komt een samenwerking tot stand tussen school, leerlingen en de kerkfabriek.


14.02.2023

Alweer een stapje dichterbij! Het kruis dat achteraan op de kapelspits stond werd vakkundig gerestaureerd door HSM Metaalconstructies uit de - jawel - Smidsestraat te Asse. Zo komen we stilaan bij het moment om alles weer op het kerkje te plaatsen. Wordt vervolgd…

De steengroeve is er nog steeds, bijna 400 jaar later

07.03.2023

Groot moment, toch weer. Ruim 1 ton witsteen zijn we gaan ophalen in de steengroeve. De bouwstenen van onze nieuwe klokkentoren!

Leuk detail: voor de verbouwing van de kapel in de jaren 1630 werden de gevelstenen door Abt Outers in dezelfde steengroeve besteld? Ons klantennummer vonden ze niet meer maar wij voelden ons in zekere zin wel als "terugkerende klant". Of was het een andere groeve.

Nieuws vanuit het atelier van de steenkapper

In het atelier van onze steenkapper is het houwen begonnen… duizend kilo witsteen van eigen Oost-Vlaamse bodem ondergaat deskundig geplaatste hamerslagen met beitels en bewerkingen met fijn gereedschap. De Amelgemse klokkentoren komt stilaan dichterbij. Pilaren, klokkenstoel, kruis, maar ook de twee eikelvormige siervazen links en rechts van de toren: elk element kent haar eigen traject.

STAIRWAY TO HEAVEN

09.2023

De stelling staat er! Kleine stapjes omhoog om honderden kilo's pilaren, André, deksteen, klok, smeedwerk, enzo verder hun nieuwe bestemming te geven. De nieuwe klokkentoren van Amelgem is bijna.

Uitnodiging voor de inhuldiging!


Met dank aan Veerle voor de wonderschone winterse foto


Anno Domini, 5 mei 2024

Op zondag 5 mei 2024 wordt de gereconstrueerde klokkentoren, met gerestaureerde klokkenstoel feestelijk ingehuldigd in het bijzijn van notabelen, een volle kerk en nog veel meer aanwezigen buiten onder een stralende lentezon. De plechtigheid wordt opgeluisterd door de Muziekacademie van Meise en vindt haar hoogtepunt bij de wijding door Frans Stoffelen en de eerste luiding door Veerle Schamp. Na afloop worden de aanwezigen getrakteerd op een fris glas.

Een kapelwinkeltje wordt opgetrokken voor de gelegenheid met een speciaal uitgebracht spannend kortverhaal "het Geheim van Amelgem" en een niet minder speciaal uitgebrachte postzegel met beeltenis van de in te huldigen kapeltoren.


Hieronder het programma van de namiddag.

Enkele foto's van de inhuldiging

Hartelijk dank iedereen voor jullie bijdrage aan de succesvolle beëindiging van de eerste fase!