Kapel van Amelgem

Sinds 1155


De Kapel wordt reeds vermeld in 1155. Het huidige gebouw is opgetrokken in barokstijl, onder abt Outers in 1637. In 1830 werd de kapel grondig gerestaureerd. Zij is toegewijd aan O.-L.-Vrouw Geboorte.

De Onze Lieve Vrouwkapel van Amelgem oorspronkelijk gebouwd als bedehuis in 1246, toen genaamd  “Capellam ville de Amelrenghem”, werd een kerkje met kerkhof, en later een kapelanij onder Oppem. De oude kapel ging teloor maar werd in Barokstijl wederopgebouwd door de abt Outers in 1637. Dit jaartal staat nog op de voorgevel te lezen. Deze kapel hoort bij de parochie van Oppem. 

Naast de kapel kon je eerlang in een hoeve in de weekends terecht in het café van Jean en Jeanneke voor een goede boterham met plattekaas en radijzen met daarbij een frisse kriek. De site werd smaakvol en met oog voor traditie gerestaureerd in een prachtige Bed & Breakfast.

Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

De Kapel is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.

Maria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods is een Mariafeest in de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk, dat jaarlijks wordt gevierd op 8 september. De Orthodoxie viert Maria's geboorte met een aparte liturgie, in de Katholieke Kerk geldt het als feest. Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De ontvangenis van Maria en haar geboorte worden het eerst beschreven in de tweede eeuw, namelijk in het apocriefe 'Evangelie over de geboorte van Maria' (ook wel ‘Proto-evangelie van Jacobus’ genoemd. De eerste bronnen die de viering van Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria.

Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen geworden. De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september). Maria-Geboorte is tevens het patroonfeest onder de naam 'Oorzaak onzer Blijdschap' van het bisdom Hasselt. Wanneer dit feest samenvalt met een zondag, heeft dit voorrang op de zondagsliturgie in de kathedraal en de basiliek van Tongeren als hoogfeest.

Bron: wikipedia

Bezoek ook andere interessante websites uit de streek met historische informatie:


  • Erfgoedkring Meise: https://erfgoedberla.be/

  • Erfgoed Oppem: http://www.erfgoedoppem.be/
  • Abdij van Mosenghem: https://willempy.wixsite.com/abdijvanmosenghem