Kapel van Amelgem

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het restauratieproject.

De giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).


Hoe werkt het ? Heel eenvoudig.


Stort uw bijdrage op projectrekening 2021-L83348, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met vermelding “623/3650/40011" (opgepast: gestructureerde mededeling!) 


Elke schenker ontvangt, in februari van het jaar dat volgt op het jaar van de gift, een attest voor fiscale vrijstelling, als de gift 40€ of meer bedraagt.


De ingezamelde gelden worden uitsluitend en volledig besteed aan de restauratie van de kapel.


Wil u ook vermeld worden als weldoener op onze website? Stuur dan een simpel mailtje naar ons onderaan vermeld email adres. Dat doen we heel graag!


DANK U


en dank u aan zij die reeds steunden.