Kapel van Amelgem

Processie en misviering ter gelegenheid van het Feest van Maria Geboorte

Op de tweede zondag van september vieren we van oudsher in Amelgem ieder jaar feest ter ere van de geboorte Moeder Gods in de Kapel van Amelgem. Het feest start jaarlijks met een wandeling vanaf het kerkje van Oppem, waar het prachtige glasraam zich bevindt, hiernaast afgebeeld. Maria Geboorte wordt wereldwijd gevierd op en rond 8 september sinds het begin van onze tijdrekening. (bron: wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Geboorte)

Zondag 8 september 2024, 14h30. De feestdag zelf!

Programma

14h00 - Kardinaal Sterckx-wandeling van aan de kerk van Oppem

Tocht door de velden onder begeleiding van liturgische muziek

14h30 - Misviering aan de kapel van Amelgem, opgeluisterd door Marialiederen door het mannenkoor van Merchtem

15h30 - Drankje aangeboden op het erf van het Amelhof


een kaarsje branden

Tijdens het weekeinde trachten we zoveel mogelijk de kapel open te stellen.

Velen komen gaarne een kaarsje branden voor een bijzondere persoon of gelegenheid. We hebben ook noveenkaarsen, die branden negen dagen.

U kan ze ter plaatse laten branden, maar ze kan ze ook mee naar huis. 

MOEDER MARIA,


in deze kapel van Onze Lieve Vrouw geboorte
op de uithoek van de parochies van Meise en van Wemmel
willen wij u komen groeten en u al onze bekommernissen,
gebeden, wensen en verwachtingen toevertrouwen.

Laat dit voor ieder van ons een plaats worden van stille rust
zodat we blijven stilstaan bij meer diepgang in ons leven.
Wij willen zoveel doen en hollen zo vaak van hier naar daar
en wij vergeten hoeveel liefdevolle kracht jij hier uitstraalt

Als moeder stond u steeds heel dicht bij het nieuwe leven
van uw eengeboren Zoon Jezus Christus, onze Redder.
Gij weet dus beter dan wie ook wat leven geven
en nieuw leven mogen ontvangen betekent…

Daarom vertrouwen wij u hier elk pasgeboren leven toe
van voor de geboorte tot bij het volwassen worden.
Want Gij draagt elke dag elk van onze zorgen met u mee.
Laat ons steeds opnieuw in u geborgen zijn en blijven.


WEES GEGROET MARIA

Jan Lagae, januari 2021