Kapel van Amelgem

Wenst u een fiscaal attest? Dan gelden de volgende regels.Enkel giften gestort aan de Stichting kunnen aanspraak maken op fiscale aftrekbaarheid. Giften mogen in geen geval eerst aan de Kerkfabriek worden overgemaakt en vervolgens aan de Stichting doorgestort want een gift die door de Kerkfabriek in naam van een schenker wordt gestort, is niet fiscaal aftrekbaar. Het begrip gift veronderstelt dat er een overdracht van een patrimonium naar een andere is, dus zonder enig voordeel voor de schenker, behalve zaken van zeer geringe waarde, zoals bijvoorbeeld een zelfklever of een eenvoudige informatiebrochure. Bijgevolg, wanneer de overgedragen sommen geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden, zullen ze niet als giften beschouwd worden en niet fiscaal aftrekbaar zijn. Zijn dus uitgesloten: lidgelden, abonnementen op tijdschriften, liefdadigheidsveilingen, stortingen waarvoor de schenker als tegenprestatie een voordeel ontvangt onder de vorm van bijvoorbeeld toegangsbewijzen voor concerten, een deelname aan een banket, een welkomstpakket, een boek. Zijn eveneens uitgesloten: verkapte giften in natura zoals bijvoorbeeld de verkoop van goederen aan de Kerkfabriek, waarbij de verkoopprijs aan de Stichting wordt geschonken of giften in geld onder voorwaarde dat ze worden gebruikt voor aankopen bij de Kerkfabriek.