Kapel van Amelgem

Anno Domini 5 mei 2024.

Zegening van de klokkentoren en de klok van de Kapel van Amelgem.


God, onze Heer, de wijkgemeenschap van de Kapel van Amelgem is hier samengekomen bij deze bidplaats toegewijd aan Maria, die wij in deze kapel huldigen als Onze Lieve Vrouw, de moeder van Jezus.

En van wie we hier jaarlijks in september haar geboorte gedenken en vieren.


Hemelse moeder Maria, geef ons een hart dat openstaat voor het geluk van de mensen om ons heen en voor de wereld waarin wij mogen leven.

Moge de liefde die in uw gezin aanwezig was voor ons een voorbeeld zijn om liefdevol met elkaar samen te leven.


De lokale gemeenschap wil deze plaats bewaren als een geheiligde plaats, een plaats van ontmoeting tussen U en de mensen van deze wijk.


Vandaag zijn we hier samen om de vernieuwde klokkentoren en klok te zegenen.


Een klok roept op, maakt ons wakker en geeft de tijd aan.

Ze verwelkomt ons voor een blijde gebeurtenis. Soms ook voor een droeve.


Een klok wordt gezegend, want haar klank is als het ware de stem van God vanuit de hemel.

Haar geluid maakt ons blij, vooral in de Paastijd.


De klank van deze klok nodigt ons uit om op weg te gaan voor een blije ontmoeting.


De klok die we vandaag zegenen moge ons vooral oproepen  om op feestelijke dagen hier Maria, de moeder van Jezus, te huldigen.


Heer, in uw Naam zegen ik deze klokkentoren en klok in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest.’


Naar u, Heer, kijken we vandaag vreugdevol en met dankbaarheid op.

Steun en zegen allen die zich inzetten om deze waardevolle plaats te bewaren.


Ik nodig de voorzitter van de kerkraad en de verantwoordelijken voor de restauratiewerken nu uit om de klok vreugdevol te luiden.


Amelgem, 5 mei 2024                                            Frans Stoffelen, priester